Privacy

Context Canine, gevestigd aan de Mentiesweg 1 te Elburg (Postadres: Dr. H.J. Olthuisstraat 11, 8081 TX te Elburg) en bereikbaar per e-mail via contextcanine@gmail.com, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Context Canine verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Context Canine verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Je te informeren over noodzakelijke informatie en/of wijzigingen gedurende onze dienstverlening.

Gegevens minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contextcanine@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Alle verstrekte persoonsgegevens van klanten worden maximaal 3 jaar bewaard, voor het geval je binnen die tijd een vervolgcursus gaat volgen met je hond en wij kunnen terug kijken welke diensten je in het verleden van ons hebt afgenomen. Alle persoonsgegevens die zijn verstrekt door mensen die geen klant van ons zijn, worden maximaal 1 jaar bewaard, zodat wij eventueel contact met je kunnen opnemen over wijzigingen in het cursusaanbod.

Niet gedeeld met derden

Context Canine verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, uitgezonderd op verzoek van overheidsorganen indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, op onze website

Context Canine gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens verwijderen

Als je bezwaar hebt tegen het feit dat we je gegevens verwerken, kun je je toestemming hiervoor op ieder moment stop zetten en ons verzoeken om het verwijderen van je persoonsgegevens. Hiervoor kun je een verzoek sturen naar contextcanine@gmail.com. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Context Canine neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via contextcanine@gmail.com.