Huisreglement Context Canine
1. De cursist dient WA verzekerd te zijn. Context Canine kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor materiële of immateriële schade die (mede)cursisten aan derden en/of
de hondenschool toebrengen.
2. De cursist gaat er mee akkoord dat wij zijn/haar gegevens in ons systeem vastleggen
en uitsluitend gebruiken voor administratieve en informatieve doeleinden.
3. De cursist dient in bezit te zijn van een goed passend(e) halsband/tuig en vaste riem
(geen uitrolriem/flexi). Slipkettingen, prikbanden of andere, soortgelijke hulpmiddelen
(bijv. een teletac) zijn niet toegestaan. Halti of anti-trektuigen kunnen alleen in overleg
gebruikt worden.
4. Op en rond ons veld mogen honden niet lichamelijk worden bestraft. Cursisten die de
hond op deze manier bestraffen worden door ons, zonder uitzondering en per direct,
verzocht het terrein te verlaten.
5. Op ons trainingsveld worden foto’s en video’s gemaakt die op onze social media
accounts geplaatst kunnen worden. Cursisten met de honden kunnen herkenbaar op
social media gezet worden. Tenzij u nadrukkelijk aangeeft dat deze foto’s hier niet
voor gebruikt mogen worden, gaan wij uit van uw stilzwijgende toestemming voor het
publiceren van de foto’s op social media.
6. Bij verhindering dient de cursist zich op tijd af te melden bij de betreffende trainer,
Afmelden kan via mail (maximaal tot 18.00 uur voorgaande avond), whatsapp, SMS
of telefonisch.
7. Mits vooraf overlegd met de betreffende trainer, zijn loopse teven toegestaan tijdens
de training(en) als zij een broekje aan hebben. Wij adviseren om niet mee te trainen
zodra de teef dekrijp is (meestal tussen de 10e en 15e dag). Van cursisten met een
reu verwachten wij dat zij in deze situatie extra attent zijn op het gedrag van de
hond.
8. Het is niet toegestaan tijdens de training te roken.
9. Wij willen het ons trainingsveld zo netjes mogelijk houden. Laat uw hond daarom niet
graven en ruim eventuele ontlasting direct op.
10. Het gebruik van de mobiele telefoon dient tijdens de training(en) tot een minimum te
worden beperkt.
11. Als de hond ziek is, of een teefje dekrijp, zou Context Canine het fijn vinden dat de
cursist zonder hond wel op de training(en) aanwezig is, zodat er thuis door getraind
kan worden met de verkregen informatie. (Niet van toepassing op hoopers lessen.)
12. Honden dienen te zijn ingeënt. Wij accepteren ook een ondertekende titertest uitslag.
Vaccinatie tegen ziekte van Weil en kennelhoest is aan te bevelen, maar niet
verplicht. Wij kunnen d.m.v. steekproeven vragen om uw hond’s
paspoort/entingsboekje.
13. Voor aanvang van de training dient de hond goed te zijn uitgelaten. Als de hond toch
zijn/haar behoefte doet op het terrein, verwachten wij van de cursist dat hij/zij dit
opruimt en niet op het terrein achterlaat en neem voor een ongelukje een plastic
zakje mee. Bij een ongelukje dient u zelf de uitwerpselen van uw hond op te ruimen.
Dit in verband met o.a. neospora besmetting etc.
14. Honden dienen tijdens de trainingen aangelijnd te zijn, tenzij de trainer anders beslist.
15. Context Canine maakt tijdens de trainingen gebruik van eigen materialen. Als een
hond eigendommen van Context Canine kapot bijt/vernielt, verwachten wij dat de
cursist deze vervangt/vergoedt.
16. Trainers hebben het recht om de cursist en hond van verdere deelname uit te sluiten,
als hiertoe gerede aanleiding is.
17. Het is niet toegestaan de lessen te volgen met een andere hond dan degene die is
ingeschreven aan het begin van het trainingsblok.
18. Bij langdurige ziekte van cursist of hond, of eventuele andere calamiteiten, kan de
cursus worden opgeschort, steeds ter beoordeling van Context Canine.
19. Onze cursussen worden gegeven in blokken van 10, waarna er bij genoeg animo
ruimte is voor een inhaalles. Overige lessen die worden gemist, zijn voor eigen
rekening.
20. Voor lessen die door overmacht worden afgezegd (bijvoorbeeld: exteme 
weersomstandigheden of ziekte van een trainer) wordt een inhaalmoment ingepland.
21. Hoog risico honden (HRH) zijn bij ons welkom.

Afwijken van bovenstaande huisregels is alleen mogelijk in overleg met Context
Canine